CoAI

Towards Emotional Support Dialogue Systems

  • ACL 2021 (Long Paper)

Siyang Liu, Chujie Zheng, Orianna Demasi, Sahand Sabour, Yu Li, Zhou Yu, Yong Jiang, Minlie Huang

A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering

  • ACL 2021 (Long Paper)

Yilin Niu, Fei Huang, Jiaming Liang, Wenkai Chen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang