CoAI

KPT: Keyword-guided Pre-training for Grounded Dialog Generation

  • AAAI 2023

Qi Zhu,Fei Mi,Zheng Zhang,Yasheng Wang,Yitong Li,Xin Jiang,Qun Liu,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

Generating Coherent Narratives by Learning Dynamic and Discrete Entity States with a Contrastive Framework

  • AAAI 2023

Jian Guan,Zhenyu Yang,Rongsheng Zhang,Zhipeng Hu,Minlie Huang

Tailoring Language Generation Models under Total Variation Distance

  • ICLR 2023

Haozhe Ji,Pei Ke,Zhipeng Hu,Rongsheng Zhang,Minlie Huang